KNIHY


MOJE FOTOGRAFIE BYLY VYDÁNY V ŘADĚ SVĚTOVÝCH TITULŮ VĚNOVANÝCH FOTOGRAFII A VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU AEROvydavatelství PŘIPRAVUJEME JIŽ SEDMOU AUTORSKOU KNIHU.

Kniha Vysočina shůry byla oceněna na 21. PODZIMNÍM KNIŽNÍM VELETRHU hlavní cenou.

NEJPRESTIŽNĚJŠÍM VYDANÝM TITULEM NA KTERÉM JSEM SE DOSUD PODÍLEL BYLA UNIKÁTNÍ SBĚRATELSKÁ KNIHA TIŠTĚNÁ NA RUČNĚ VYRÁBĚNÉM PAPÍŘE K VÝROČÍ JOHANA GREGORA MENDELA VE SBĚRATELSKÉ EDICI 200 KS.  O  VYJÍMEČNOSTI A NÁROČNOSTI DÍLA SVĚDČÍ I JEHO CENA 70.000,- Kč. BYLA TO VELICE OBOHACUJÍCÍ ZKUŠENOST A JSEM HRDÝ, ŽE JSEM BYL PRO TENTO NÁROČNÝ ÚKOL VYBRÁN

autořiNěkteré z titulů věnujících se světové fotografii ve kterých jsem byl publikován
PŘIPRAVUJEME UNIKÁTNÍ KNIHU O JIŽNÍ MORAVĚ  


Mimořádně pečlivý a talentovaný fotograf Zdeněk Vošický zasvětil dvanáct let svého života ztvárňováním krás jižní Moravy. Stovky hodin s fotoaparátem v letadle, na dlouhých výšlapech, ale i broděním se v bahně,spolu s mimořádnou trpělivostí, stojí za jeho jedinečným archivem a mnoha úspěchy ve světě fotografie.Letost byl oceněn jako jeden z nejlepších světových krajinářů veWORLD MASTER PHOTOGRAPHY. Oceněními za snímkyz jihu Moravy propaguje náš malebný kraj po celém světě.

.


.


   N O V Ě    V Y D A N Ý   T I T U L  


"Objevte nezaměnitelnou atmosféru jižní Moravy ve velkolepě vypravené knize fotografií uznávaného fotografa Zdeňka Vošického, tentokráte nejen ze vzduchu. Fotograf nás provede známými i skrytými krásami jižní Moravy a to svým osobitým pohledem.  

.


V Y D A N É   T I T U L Y
JIŽNÍ MORAVA shůry


" Přiznám se, že jsem knihou doslova okouzlen. Jak je ta naše země krásná. I ta nejmenší vesnička. Stále mě přitahuje a pořád v ní nacházím nové a nové pohledy. Obdivuji její provedení a preciznost. Mám velikou radost a jsem moc potěšen, že taková kniha o tomto kraji existuje. "

Jindřich Štreit

přední český fotograf←   ukázka k prolistováníVYSOČINA shůry


" Fotografie poskytnou krásné záběry, jsou netradiční, překvapí pohledem na celistvost krajiny kterou známe z úplně jiných úhlů. Kniha je přehledná, komentář informativní. Nic zbytečného. Takzvaně: k věci a s láskou. "

uvedl ke knize při předávání cen na 21. PODZIMNÍM KNIŽNÍM VELETRHU

Arnošt Goldflam

významný český herec 


.Jednotlivá okresní vydání

" Zdeněk Vošický je umělec skromný, pracovitý a nesmírně svědomitý. Jeho fotografie jsou stálicemi dokonalé technické úrovně. Pokud jde o jejich platnost, je na místě použít latinský termín in perpetum. Navždy! Vošický je nejenom perfektní dokumentarista - je jako fotograf umělec par excelence. Jeho dosavadní dílo překonává všechny peřeje a jezy času, stává se stálicí na fotografickém nebi. To ostatně potvrzují prestižní ocenění jeho tvorby nejen doma, ale i ve světě. "

František Uher

významný český spisovatel


.

.