KNIHY

Vydané a připravované knihy ve spolupráci s AEROvydavatelství.

Kniha Vysočina shůry byla oceněna na 21. PODZIMNÍM KNIŽNÍM VELETRHU hlavní cenou..

!   N O V Ě    V Y D A N Ý   T I T U L  !


"Objevte nezaměnitelnou atmosféru jižní Moravy ve velkolepě vypravené knize fotografií uznávaného fotografa Zdeňka Vošického, tentokráte nejen ze vzduchu. Fotograf nás provede známými i skrytými krásami jižní Moravy a to svým osobitým pohledem.  

.


V Y D A N É   T I T U L Y
JIŽNÍ MORAVA shůry


" Přiznám se, že jsem knihou doslova okouzlen. Jak je ta naše země krásná. I ta nejmenší vesnička. Stále mě přitahuje a pořád v ní nacházím nové a nové pohledy. Obdivuji její provedení a preciznost. Mám velikou radost a jsem moc potěšen, že taková kniha o tomto kraji existuje. "

Jindřich Štreit

přední český fotograf←   ukázka k prolistováníVYSOČINA shůry


" Fotografie poskytnou krásné záběry, jsou netradiční, překvapí pohledem na celistvost krajiny kterou známe z úplně jiných úhlů. Kniha je přehledná, komentář informativní. Nic zbytečného. Takzvaně: k věci a s láskou. "

uvedl ke knize při předávání cen na 21. PODZIMNÍM KNIŽNÍM VELETRHU

Arnošt Goldflam

významný český herec 


.Jednotlivá okresní vydání

" Zdeněk Vošický je umělec skromný, pracovitý a nesmírně svědomitý. Jeho fotografie jsou stálicemi dokonalé technické úrovně. Pokud jde o jejich platnost, je na místě použít latinský termín in perpetum. Navždy! Vošický je nejenom perfektní dokumentarista - je jako fotograf umělec par excelence. Jeho dosavadní dílo překonává všechny peřeje a jezy času, stává se stálicí na fotografickém nebi. To ostatně potvrzují prestižní ocenění jeho tvorby nejen doma, ale i ve světě. "

František Uher

významný český spisovatel


.

.