FOTOGALERIE

Jsou dvě základní skupiny fotografů - TECHNOKRATÉ A SRDCAŘI

TECHNOKRAT - fotograf toužící v první řadě po špičkové technické kvalitě snímku sledující nejmodernější technologie a vývoj povětšinou odsuzující výtvarný zásah do fotografie. Ten si pak svůj výtvor vytištěný většinou ve velkém formátu prohlíží z pár centimetrů a hledá sebemenší technický nedostatek. 

SRDCAŘ - fotograf pro kterého není na prvním místě technická kvalita, ale právě výtvarno. Fotograf sledijící umělecké směry od fotografie až po výtvarné umění jako celek. Není pro něho zásadní nejmodernější technika a fotoaparát je pro něho základ budoucího díla. Většinou pak realizuje na tomto základě svůj tvůrčí záměr, který tvoří na základě vize. Ten se pak na svůj tisk dívá z povzdálí a kochá se celkem. Toto zde neuvádím abych vykopával příkopy, naopak, vážím si všech fotografů a nikomu bych si nedovolil mluvit do jeho díla. Uvádím to zde v úvodu právě jen a jen proto, aby jsme si vážili jeden druhého. A i když patřím k srdcařům obdivuji dílo každého kdo umí. Ostatně, sám fotografický směr kterému se kdo věnuje už z principu vyžaduje předem zařazení do jedné z těchto skupin. Krásně to vyjádřil jeden kolega fotograf slovy:

Je fotograf umělec nebo řemeslník?

To je těžká otázka. Když je kvalitní řemeslo, tak se to dá nazývat uměním. Všechno záleží na vlastnostech fotografa, jestli spíš míří na city, snaží se o to, aby projevil kousek sebe a aby na papír promítnul svoje nálady, tak je to umělec. Na druhou stranu existují takoví fotografové, kteří svoje fotky musí mít technicky dokonalé, například fotografové reklamy, modelingu, kde záleží na požadavcích klienta, a v tom případě je to řemeslník.
..