Morava slaví 1200 let od první zmínky o Moravanech.

A  naše nová kniha se stala součástí tohoto významného jubilea.